Skráningin þín er ein af meginstoðum sjálfbærrar nýtingar fiskistofna. Veiðitölur eru m.a. notaðar við mat á stofnstærð og veiðiálagi, en auk þess eru þær mikilvægar við vísindalegar rannsóknir.